Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2008

Φαρισαίοι υποκριταί

Μάρτιος 2007Μάρτιος 2008

(Η σύγκριση από το tsakidia.blogspot.com)

Δεν υπάρχουν σχόλια: